Polityka prywatności sklepu internetowego RAL

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.2.  Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych wynika bezpośrednio z realizacji poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę.

1.3.  Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży w związku z dokonaniem przez Klienta na www.ral-znicze.pl transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na www.ral-znicze.pll w szczególności w celu:

1.3.1.    Dokonania transakcji przez Klienta w Sklepie Internetowym - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

1.3.2.    finansowo – księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

1.3.3.    obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

1.3.4.    prowadzenia procesów reklamacyjnych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

1.4.  Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w związku z rejestracją Klienta w Sklepie Internetowym www.ral-znicze.pl i założeniem konta, a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klienta w sklepie www.ral-znicze.pl w szczególności w celu:

1.5.  Umożliwienia Klientowi zakładania i zarządzania kontem, oraz zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych  –  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

1.6.  Dokonania transakcji przez Klienta w Sklepie Internetowym - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

1.7.  finansowo – księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

1.8.  obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;

1.9.  prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

1.10.              Zakres przetwarzanych danych osobowych został wskazany w punktach 2.1.1 oraz 2.1.2.

1.11.              Dane osobowe które przetwarza Sprzedający pochodzą bezpośrednio od Klienta.

1.12.              Przy realizacji usługi newsletteru sprzedający realizuje obowiązek informacyjny oraz informuje o celu przetwarzania danych osobowych każdorazowo w momencie zapisywania się przez Klienta na newsletter.

1.13.              Prawa przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne:

1.13.1.                  prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

1.13.2.                  prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

1.13.3.                  prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

1.13.4.                  prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

1.13.5.                  prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

1.13.6.                  prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

1.13.7.                  prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

1.14.              Dane Klienta mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych, mogących obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Sklepu Internetowego www.ral-znicze.pl, w szczególności dostawcom, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane. W przypadku, kiedy Klient wyraził zgodę na realizację przez Sprzedawcę działań marketingowych dane Klienta mogą zostać udostępnione partnerom Sprzedającego w dziedzinie marketingu i reklamy. Dane są udostępniane w celu lepszego dostosowana treści. Dane Klienta mogą zostać również udostępnione określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Klientowi komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Sprzedającego.

1.15.              Dane klientów nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

1.16.              Usługodawca przetwarza dane osobowe klienta przez okres niezbędny do realizacji wskazanych usług oraz przez okres, w którym Usługodawca zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

1.17.              Sprzedający przechowuje dane osobowe Klienta w związku z dokonaniem przez niego transakcji na www.ral-znicze.pl bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 6 lat od dnia dokonania transakcji.

1.18.              Sprzedający przechowuje dane osobowe Klienta przez czas posiadania konta przez Klienta, a także po jego usunięciu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 6 lat od dnia usunięcia konta.

1.19.              Dane Klienta związane z realizacją usługi newslettera Usługodawca przechowywać będzie przez okres realizacji usług oraz 6 miesiące po otrzymaniu od Klienta prośby o zaprzestanie akcji marketingowej (wysyłki newslettera).

1.20.              Dane klienta przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Sprzedający wykorzystuje dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań Klienta.